Statystyka Laboratorium

Laboratorium ze statystyki dla studentów UKSW w Warszawie

Prowadzący: dr Sebastian Zając, Syllabus

Zajęcia odbywają się wg terminów: