Statystyka od Podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS

Nr przedmiotu: 136030-0131 SLLD

Prowadzący: dr hab. Ewa Frątczak, dr Sebastian Zając
Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych

Ćwiczenia 3

Weryfikacja hipotez statystycznych

Testy statystyczne dzielimi na:

Obecnie stosuje się dwa podejścia do podejmowania decyzji weryfikacyjnej:

  1. tradycyjne - w oparciu o wartość statystyki testującej i wyznaczony obszar krytyczny. Jeśli wartość statystyki testującej znajduje się w obszarze krytycznym, hipotezę zerową odrzucamy.
  2. współczesne - porównanie przyjętego poziomu istotności z prawdopodobieństwem p (p-value)

ods graphics on;
proc univariate data = sop.gosp08;
variable dochm wydm;
histogram dochm wydm / lognormal;
run;
ods grpahics off;

proc sgplot data=mylib.gosp08;
vbox dochm;
run;

proc sgplot data=mylib.gosp08;
vbox wydm;
run;

data std;
set mylib.gosp08;
dochm_std=dochm;
run;

proc standard data=std mean=0 std=1 out=std1;
var dochm_std;
run;

proc sort data=std1 out=std2 (where = (-3 < dochm_std < 3));
by dochm;
run;

proc univariate data=std2;
variable dochm;
histogram dochm / lognormal;
run;

Pamiętaj. W raporcie zawsze otrzymasz p-value dla hipotezy dwustronnej.

oods graphics on;
proc ttest data=sop.axles alpha=0.05 h0=24 plots(only)=(boxplot);
var xi;
run;
ods graphics off;

ods graphics on;
proc ttest data = sop.klienci
plots(only)=boxplot
alpha= 0.05
h0 = 0
side=l;
class dzien;
var lklientow;
run;
ods graphics off;

ods rtf file="C:\sciezka\cw5_wyniki.rtf";
ods graphics on;
proc anova data=sop.inwest_gosp;
class wiek;
model inwest = wiek;
means wiek / hovtest=bartlett hovtest=bf hovtest=levene alpha=0.05 lsd bon tukey welch;
run;
ods graphics off;

ods graphics on;
proc glm data=sop.mpracy;
class edu plec;
model lprac = edu plec edu*plec / ss1 ss3 solution;
means edu*plec;
lsmeans edu*plec / pdiff=all adjust=tukey;
run;
ods graphics off;

ods rtf file="C:\sciezka\cw6_wyniki.rtf";
proc sgplot data=sop.cexp;
scatter x = hinc y = clotexp;
run;
ods graphics on;
proc corr data = mylib.cexp plots(only)=(scatter(ellipse=none) matrix(hist)) fisher(rho0=0) cov;
var hinc clotexp;
run;
ods graphics off;