Wykład 1 (Czego będziemy się uczyć)

Wszędzie dane

Rozwój technologii generowania, gromadzenia i przetwarzania danych oraz upowszechnienie systemów komputerowych (spadek cen i wzrost świadomości użytkowników) oznacza olbrzymi wolumen danych do przechowywania. Narzędziami cyfrowego generowania danych są między innymi kody kreskowe, karty płatnicze, aparaty cyfrowe, email, sieci RFID, edytory tekstu itp.

Według raportu UC Berkeley z 2002:

 • W 2011 powstało \(1.8\) zettabajtów danych (12 miliardów dwugodzinnych filmów HD).
 • firma IDC Digital Universe przeprowadziła badania Extracting Value from Chaos gdzie odnotowano wzrost cyfrowych danych ponad dwukrotnie co dwa lata (szybciej niż prawo Moore'a).
 • \(400 000\) TB emaili rocznie (biblioteka kongeru USA to \(\sim 10\) TB - 30 mln książek)
 • \(\sim 40\%\) wszystkich danych na świecie pochodzi z USA

Gdzie zostawiasz najwięcej informacji o sobie ?

Mechanizm wyszukiwania Google każdego dnia przetwarza setki milionów zapytań. Każde takie zapytanie reprezentuję jedną transakcję gdzie użytkownik wskazuje jakich informacji potrzebuje. Jak myślisz ? jaką nową i użyteczną wiedzę można nabyć analizując tak ogromny zbiór zapytań ?

Główne źródła danych

 • Działalnośc przedsiębiorstw i instytucji (banki, ubezpieczalnie, sieci handlowe, urzędy ...). Sieć sprzedaży Wal-Mart gromadzi dziennie dane dotyczące 20 milionów trnasakcji. AT&T obsługuje miliardy połączeń dziennie. Danych jest tyle, że nie zapisuje się ich a analizy prowadzone są 'on the fly'.
 • Ośrodki naukowe: \(10^9\) rekordów danych astronomicznych, \(10^2 \sim 10^3\) atrybutów w systemach diagnozy medycznej. Very Long Baseline Interferometry posiada 16 teleskopów, gdzie każdy produkuje 1 Gigabit/sec danych astronomicznych w czasie 25 dniowej sesji obserwacyjnej.
 • Baza danych BrainMaps zawiera ponad 50 TB danych z mapami mózgów ssaków.

Wiele firm i przedsiębiorstw, instytucji oraz ośrodków naukowych dysponuje bazami i hurtowniami danych o rozmiarach \(20-30\) TB.

WWW jako źródło danych

Jednym z największych źródeł danych jest obecnie sieć WEB zawierająca ponad 40 miliardów zaindeksowanych stron wg. WorldWideWebSize.com. Obecnie at least 4.49 billion pages (Friday, 16 February, 2018).

W jakim celu przechowuje się tak olbrzymie wolumeny danych ?

Niewielka część gromadzonych danych analizowanych jest w praktyce !!!

W jaki sposób efektywnie i racjonalnie wykorzystać zgromadzone dane do celów wspomagania działalności biznesowej ?

Czy można wykorzystać dane transakcyjne aby zwiększyć sprzedaż i poprawić rentowność ?

Trochę historii

 • Lata 60-te : Kolekcje danych, bazy danych, sieciowe DNBMS
 • Lata 70-te : Relacyjne modele danych i ich implementacja w systemach OLTP
 • Lata 80-te : Zaawansowane modele danych, extended-relational, objective oriented, aplikacyjno-zorientowane itp.
 • Lata 90-te : Data mining, hurtownie danych, multimedialne bazy danych, systemy OLAP
 • Później : NoSQL, Hadoop, SPARK, data lake

Modele przetwarzania danych

Większość danych przechowywana jest w bazach lub hurtowniach danych. Standardowo dostęp do danych sprowadza się najczęściej do realizacji zapytań poprzez aplikacje. Sposób wykorzystania i realizacji procesu dostępu do bazy danych nazywamy modelem przetwarzania.

Model Tradycyjny

Model tradycyjny - przetwarzanie transakcyjne w trybie on-line, OLTP (on-line transaction processing). Świetnie sprawdza się w przypadku obsługi bieżącej np. obsługa klienta, rejestr zamówień, obsługa sprzedaży itp.

Model ten dostarcza efektywnych rozwiązań do:

 • efektywne i bezpieczne przeowywanie danych,
 • transakcyjne odtwarzanie danych po awarii,
 • optymalizacja dostępu do danych,
 • zarządzanie współbierznością,
 • inne.

A co w przypadky gdy mamy doczynienia z:

 • agregacjami danych,
 • wspomaganie analizy danych,
 • raportowanie i podsumowania danych,
 • optymalizacja złożonych zapytań,
 • wpomaganie decyzji biznesowych.

Badania nad tego typu zagadnieniami doprowadziły do sformułowania nowego modelu przetwarzania danych oraz nowego typu baz danych - Hurtownie Danych (Data warehouse).

OLAP

Przetwarzanie analityczne on-line OLAP (on-line analytic processing). Wspieranie procesów analizy i dostarczanie narzędzi umożliwiających analizę wielowymiarową (czas, miejsce, produkt).

Analiza danych z hurtowni to przede wszystkim obliczanie agregatów (podsumowań) dotyczących wymiarów hurtowni. Proces ten jest całkowicie sterowany przez użytkownika.

Przykład

Załóżmy, że mamy dostęp do hurtowni danych gdzie przechowywane są informacje dotyczące sprzedaży produktów w supermarkecie. Jak przeanalizować zapytania:

 1. Jaka jest łączna sprzedaż produktów w kolejnych kwartałach, miesiącach, tygodniach ?
 2. Jaka jest sprzedaż produktów z podziałem na rodzaje produktów ?
 3. Jaka jest sprzedaż produktów z podziałem na oddziały supermarketu ?

Odpowiedzi na te pytania pozwalają określić „wąskie gardła” sprzedaży produktów przynoszących deficyt, zaplanować zapasy w magazynach czy porównać sprzedaż różnych grup w różnych oddziałach supermarketu.

OLAP \(\to\) Data Mining

OLAP to : analiza danych hurtowni sterowana całkowicie przez użytkownika. Użytkownik formułuje zapytania i dokonuje analizy. Rozszerzenie standardu języka dostępu do baz danych SQL o możliwość efektywnego przetwarzania złożonych zapytań zawierających agregaty.

Wady OLAP

 • Oferowanie zbyt szczegółowego poziomu abstrakcji
 • Brak możliwości formułowania bardziej ogólnych zapytań, np. Jakie czynniki kształtują popyt? czym różnią się klienci w sklepie A od klientów w sklepie B? jakie produkty kupowane są wraz z piwem ? czy można przewidzieć popyt na określone produkty ? jakie są ogólne korelacje sprzedaży ze względu na lokalizacje i asortyment ? ...
 • Brak automatyzacji procesu analizy oraz ograniczony zakres analizy.

Rozwiązanie ?

EKSPLORACJA DANYCH (Data Mining)

Data Mining Definicja pojęć

Definicja 1

Eksploracja danych jest procesem odkrywania znaczących nowych powiązań, wzorców i trendów przez przeszukiwanie zgromadzonych danych przy wykorzystaniu metod rozpoznawania wzorców, jak również metod statystycznych i matematycznych.

Definicja 2

Eksploracja danych jest między dyscyplinarną dziedziną, łącząca techniki uczenia maszynowego, rozpoznawania wzorców, statystyki, bez danych i wizualizacji w celu uzyskiwania informacji z dużych baz danych.

Wszystkie definicje wskazują, iż celem eksploracji danych jest odkrywanie zależności które nie były wcześniej znane odbiorcy.

W wyniku realizacji procesu eksploracji danych otrzymujemy:

MODEL lub WZORZEC

Modelami mogą być:

 • równania liniowe,
 • reguły,
 • skupienia,
 • grafy,
 • struktyry drzewiaste,
 • wzory rekurencyjne w szeregach czasowych.

Rola badacz DM - jak znaleźć informacje, które wzorce są nieznane i mogą być użyteczne ?

Zakres wiedzy analityka danych

Analiza danych to proces w którym dane zostają uszeregowane i przeorganizowane tak by dzięki różnym metodom wyjaśnić przeszłość i przewidzieć przyszłość (Fizyka ?) To nauka o zadawaniu pytań, odkrywaniu wyjaśnienia i stawiania hipotez. Miesza ze sobą takie dziedziny jak:

Umiejetnosci.

Jak działa Data Science.

Jak uczyć się Data Science.

Matematyka

Algebra liniowa - wektory, macierze, pochodne, wartości i wektory własne, metody numeryczne, prawdopodobieństwo.

Statystyka

Metody zbierania, analizy i interpretacji danych.

Computer Science

Nauka tworzenia narzędzi do analizy danych. Potrzebna wiedza dotyczy: programowania, zarządzania bazami dancyh, zarządzanie sieciami, systemy dyskowe, high-performance computing (Python).

Artificial intelligence (AI)

Algorytmy symulujące proces uczenia się maszyn.

Machine Learning

Uczenie komputerowych algorytmów.

Wizualizacja danych

Dobra prezentacja danych pozwala szybko odczytać ważne informacje

Wiedza ekspercka

Znajomość analizowanej dziedziny: finanse, administracja, biznes, nauka itp.

Realizacja zadań nauki o danych wymaga wielu specjalistów.

links

social