Other articles


 1. Eksploracyjna analiza danych

  Zadanie

  Wygeneruj dane za pomocą generatora. Jako random_state wpisz numer swojego indeksu.

  from sklearn import datasets
  X,y = datasets.make_classification(n_samples=10**3, n_features = 10, random_state=1234)
  

  Podaj wartość szóstegoo wiersza i drugiej kolumny. Otrzymaną wartość wpisz do pliku zad2.txt. Całość dodaj do repozytorium tak by prowadzący mógł ją …

  read more
 2. Wczytywanie danych

  Zbiory danych

  UWAGA

  Przed wykonaniem poniższych kodów wczytaj bibliotekę pandas, numpy i matplotlib (patrz poprzednie ćwiczenia 1, Zadanie 2A)

  Odpowiednie przygotowanie danych to \(80%\) czasu pracy nad modelowaniem i wydobywaniem informacji z danych.

  Przykładowe zbiory danych z pakietu scikit-learn

  W pakiecie scikit-learn znajduje się moduł z prostymi przykładowymi zbiorami danych …

  read more
 3. Python podstawy

  Markdown in Jupyter and R

  Ustawiając zawartość komórki jako Markdown możesz generować opisy swoich kodów. Język Markdown jest językiem znaczników podobnym do HTML czy Latex. Kod napisany w html i LateX również jest przetwarzany w notatniku, także pisząc w Markdown możesz tak naprawdę posługiwać się wszystkimi tymi językami. Specyfikację oraz …

  read more
 4. Wszystko co będzie nam potrzebne

  Git - system kontroli wersji

  Github to miejsce gdzie zapisywać będziemy wszystkie programy z zajęć.

  Na temat systemu kontroli wersji git możesz przeczytać na Git-scm.

  Zadanie 1

  1. Wejdź na stronę Github i załóż konto
  2. Przyciskiem + stwórz nowe repozytorium publiczne o nazwie DM# (gdzie # to nr indeksu)
  3. Zgodnie z poniższą instrukcją stwórz …
  read more

links

social