Eksploracja danych kurs dla studentów UKSW

Praca z systemem git

Zacznij korzystać z serwisu GitHub

Tekst na podstawie strony

Final

Pracując nad projektem np. praca magisterska, (samodzielnie lub w zespole) często potrzebujesz sprawdzić jakie zmiany, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do projektu. W zadaniu tym świetnie sprawdza się system kontroli wersji czyli GIT.

Git możesz pobrać i zainstalować na dowolnym serwerze. Jednak najczęściej (małe projekty) korzysta się z serwisów z jakimś systemem Git. Jednym z najbardziej rozpoznawanych serwisów jest GitHub, dzięki któremu możesz korzystać z systemu git bez jego instalacji na swoim komputerze.

W darmowej wersji serwisu Github swoje pliki możesz przechowywać w publicznych (dostęp mają wszyscy) repozytoriach. Istniej również możliwość wykupienia opcji z prywatnymi repozytoriami. My skupimy się wyłącznie na darmowej wersji serwisu GitHub.

Struktura GitHuba

Na najwyższym poziomie znajdują się konta indywidualne (np http://github.com/sebkaz, bądź zakładane przez organizacje. Użytkownicy indywidualni mogą tworzyć repozytoria publiczne (public ) bądź prywatne (private).

Jeden plik nie powinien przekraczać 100 MB.

Repo tworzymy za pomocą Create a new repository. Każde repo powinno mieć swoją indywidualną nazwę.

Branche

Główna (tworzona domyślnie) gałąź rapozytorium ma nazwę master.

Commit

Najważniejsze polecnia do zapamiętania

  • ściąganie repozytorium z sieci
git clone https://adres_repo.git

W przypadku githuba możesz pobrać repozytorium jako plik zip.

  • Tworzenie repozytorium dla lokalnego katalogu
# tworzenie nowego katalogu
mkdir datamining
# przejście do katalogu
cd datamining
# inicjalizacja repozytorium w katalogu
git init
# powinien pojawić się ukryty katalog .git
# dodajmy plik
echo "Info " >> README.md
  • Połącz lokalne repozytorium z kontem na githubie
git remote add origin https://github.com/<twojGit>/nazwa.git
  • Obsługa w 3 krokach
# sprawdź zmiany jakie zostały dokonane
git status
# 1. dodaj wszystkie zmiany
git add .
# 2. zapisz bierzący stan wraz z informacją co zrobiłeś
git commit -m " opis "
# 3. potem już zostaje tylko
git push -u origin master