Eksploracja danych kurs dla studentów UKSW

Modelowanie

Modelowanie

Czas na pierwszą edycję danych i modelowanie. Wpierw jednak dowiesz się z kąd można pobrać dane.

Zaczynamy !

Statystyka

Dane zawsze są błędne

Dziś dowiesz się czym są dane i jak je przedstawiamy aby nadawały się do przetworzenia i wyciągnięcia z nich jak nawiększej ilości przydatnych informacji.

Zaczynamy !

Intro to Python

Kiedy Big to big ?

Na wykładzie omówimy szersze informacje o koncepcji Big Data i metodyce CRISP-DM.

Na ćwiczeniach poznasz bardziej zaawansowane struktury danych w pythonie. Zapamiętaj! W Pythonie wszystko jest obiektem.

Zaczynamy !

Przygotowanie środowiska pracy

Anaconda i python

Zajęcia przeznaczymy na ćwiczenia. Zainstalujemy na nich środowisko Anaconda. Po instalacji postawisz swoje pierwsze kroki w programowaniu w Pythonie.

Zaczynamy !

Informacje ogólne

Zaczynamy

W semestrze letnim 2019 rozpoczynamy kurs (wykład + ćwiczenia) eksploracji danych. Przerobimy również pewne zagadnienia związane z machine learningiem oraz sieciami neuronowymi. Wszystkie ćwiczenia będziemy realizować w pythonie. Celem zajęć jest nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami programistycznymi w analizie danych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w syllabusie.

Przejrzyj wszystkie książki !